วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กศน.บ้านดุงร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ ดำนาประชาร่วมใจ

วันที่ 24 มิถุนายน 2554  กศน.บ้านดุงร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ ดำนาประชาร่วมใจ
ณ บ้านสระแก้ว ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี


กศน.อำเภอบ้านดุง รณรงค์เลือกตั้ง ส่งเสริมประชาธิปไตย

วันที่ 22 มิถุนายน 2554 "กศน.อำเภอบ้านดุง" รณรงค์เลือกตั้ง ส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 1,304 คน และมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขั้นตอนและวิธีเข้าคูหาเลือกตั้ง
ณ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี


กศน.อำเภอบ้านดุง ร่วมเดินรณรงณ์การเลือกตั้ง สถาผู้แทนราษฏร


        วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2554 กศน.อำเภอบ้านดุง ร่วมเดินรณรงณ์การเลือกตั้ง สถาผู้แทนราษฏร ในวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2554 ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี