วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

งานประเพณีบุญบังไฟ ตำบลบ้านจันทน์

ใน วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2554 กศน.ตำบลบ้านจันทน์  ร่วมประสานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน  จัดขึ้น ณ สนามดอนปู่ตา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น